Taxaties

Wanneer een taxatie?

Als onafhankelijke en deskundige partij kan de waarde van een paard of pony beoordeeld worden. Een taxatie kan worden ingezet voor verschillende doeleinden op verzoek van verschillende soorten opdrachtgevers. Bij een taxatie wordt een taxatierapport gemaakt zodat er aantoonbaar is, waar de waarde uit is ontstaan.

Een taxatierapport op laten stellen kan nodig zijn indien u de waarde van het paard moet kunnen aantonen. Dit kan gaan om paarden met veel kwaliteit in een hoge (sport)segment maar ook om recreatie paarden. 

In de volgende situaties kan het nodig zijn dat u in het bezit bent van een taxatierapport:

  • Privé of zakelijke geschillen
  • Schadekwesties of bij overlijden van een paard of pony
  • In verband met boedelverdeling kan er een waardebepaling van een paard of pony noodzakelijk zijn.
  • Waardebepaling ter voorkoming van eventuele teleurstellingen.

Bij aankoop of verkoop is het niet altijd nodig om de waarde vast te laten stellen op een rapport. In de meeste gevallen bent u al geholpen met een advies. 

Belangrijke gegevens

Om een eerlijk beeld te kunnen creëren voor de waarde van een paard, wordt gekeken naar een aantal aspecten. Denk hierbij aan:

  • Stamboek papieren
  • Sportprestaties
  • Discipline 
  • Gezondheid
  • Kwaliteit
  • Karakter